dilluns, 9 de juny del 2014

Auto-anàlisi lexicomètrica
Introducció

Amb aquesta anàlisi es pretén complementar el treball de recerca d’aquesta assignatura. S’ha  cregut interessant, alhora que curiós, realitzar un buidat d’un dels blogs que l’autor de l’estudi té en actiu i, aprofitant l’experiència i les eines d’anàlisi dels blogs del treball anterior, descobrir el perfil i les característiques de l’autor.
Analitzarem doncs, tres entrades pròpies d’un blog d’opinió de caràcter essencialment polític i econòmic, que, malgrat no estar vinculat directament a cap estructura política té una ideologia força definida a cavall de l’independentisme i la justícia social.
Igual que en el treball anterior, el tipus d’anàlisi que es fa és quantitatiu però, alhora, també qualitatiu atès que possiblement no hi ha les suficients dades per fer una anàlisi exclusivament estadística.
A través d’aquesta auto-anàlisi intentarem posar de manifest com afloren les paraules que defineixen les característiques de l’autor o, dit d’una altra manera, esbrinar, a traves de les paraules i la seva freqüència d’us, el perfil de l’autor.

Metodologia:

Data de consulta dels blocs: 27.05.2014
Blocs de caire polític que s’han tingut en compte els 3 darrers posts
Lluís Aragonès:

D'aquells fabricants de faixes
lluis.aragones | divendres, 11 d'abril de 2014 | 11:04h

Dissoleu el poble de Catalunya!
lluis.aragones | dijous, 19 de desembre de 2013 | 08:59h

Un mes i un dia, una eternitat
lluis.aragones | dijous, 17 d'octubre de 2013 | 09:03h

La metodologia utilitzada, igual que en l’estudi anterior, ha estat d’acord amb el programa ANTCONC:
Els tres posts de l’autor del blog s’han convertit en un únic text sense format, el fitxer del qual s’ha introduït en el programa ANTCONC, per tal que fos objecte d’anàlisi i valoració des del punt de vista lexicomètric. S’ha utilitzat la funció Word List per generar una llista ordenada de les paraules que apareixen en els textos seleccionats.
Les paraules han estat ordenades per freqüència, i han estat generades per mode sensible a la caixa, en què majúscules i minúscules es tracten separadament.
El procés per produir una llista de paraules s’ha obtingut escollint les opcions d’ordenació adients, clicant sobre el botó start, i a la vegada, clicant sobre una paraula, per veure si es generava una concordança.
S’ha intentat descartar els termes considerats com a poc significatius per a l’estudi, tenint en compte, d’una banda, els continguts del llistat contingut dels recursos multilingües a la pàgina de la Universitat de Neuchâtel (http://members.unine.ch/jacques.savoy/clef/index.html ) i, de l’altra, que en no estar disponibles en llengua catalana, hem hagut d’adaptar-los.
En aquest cas també s’han tingut en compte els 55 termes que s’han considerat més rellevants, d’acord amb la freqüència del corpus textual que s’ha obtingut de l’anàlisi del blog, dels quals s’han assenyalat les concordances més significatives amb un asterisc. Posteriorment s’ha simplificat/sintetitzat aquests 55 conceptes a 25, per poder fer més fluid i entenedor l’anàlisi final.

Anàlisi

Lluís Aragonès professionalment dirigeix una empresa de serveis de Reus i, des de sempre, ha estat vinculat de manera més directa o indirecta a diversos moviments socials i polítics del país. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació de caràcter territorial i nacional i administra un blog d’opinió política i econòmica que és el motiu de l’estudi.

  
RÀNQUING
FREQÜÈNCIA
PARAULA
1
23
Catalunya/catalans
2
22
No
3
8
Seus/seva
4
7
Poble
5
6
Història
6
6
Estat
7
6
Fer/fan
8
5
Espanyola
9
5
Interessos
10
5
Món
11
5
Política
12
5
Societat
13
4
Democràcia/demòcrates
14
4
Feina
15
3
Camí
16
3
Canviar
17
3
Elits
18
3
Paraules
19
3
Rajoy
20
3
Saber
21
3
Social
22
2
Consciència
23
2
Constitució
24
2
Crisi
25
2
Carrer


Si donem un primer cop d’ull a les 25 primeres paraules del rànquing immediatament ens n’adonem que es tracta clarament d’un blog – o si més no, d’uns posts – de caràcter polític.
Dels tres posts analitzats se’n desprèn, si ens fixem en les paraules que encapçalen el rànquing, el perfil independentista de l’autor i el caràcter reivindicatiu de les entrades analitzades. Paraules com Catalunya o catalans figuren en primer lloc i les acompanyen Poble, Història, Estat, que són altres expressions que ens donen pistes bastant clares del posicionament polític de l’autor. Altres paraules del rànquing com ara espanyola, interessos, món, política, societat, democràcia, feina, camí, canviar, Rajoy i Constitució identifiquen a l’autor amb el procés obert a Catalunya sobre el dret a decidir.
Per altra banda, paraules com ara societat, feina, elits, saber, social, consciència, crisi i carrer mostren el vessant més social de l’autor, un altre dels aspectes destacats del seu perfil.
Finalment l’ús del no, que apareix en segon lloc del rànquing, marca l’estil reivindicatiu i combatiu dels continguts del blog.


2 comentaris:

 1. Hola, Lluís! Has tingut una bona idea, amb això d'autoanalitzar-te :). Sense haver visitat el blog, crec que també arribaria a les mateixes conclusions després de llegir la taula: un blog polític amb molt d'interès per Catalunya.

  Fins aviat!

  ResponElimina
 2. Ohhh, gràcies, Cristina!
  De fet no ha estat res més que un "divertimento", perquè jo ja em conec ( o això és el que em penso :) ) i els articles els he escrit jo. Però després de llegir el post del teu blog, crec que, més enllà de la juguesca, l'exercici pot tenir una certa utilitat per polir el vocabulari, evitar repeticions excessives de paraules i, en definitiva, per millorar.
  Seguim!

  ResponElimina