dissabte, 26 d’abril de 2014

Mattelart: La societat de la informació i el determinisme tecnomercantil
La noció de societat global de la informació, afirma Armand Mattelart a la seva obra Historia de la sociadad de la información,  és el resultat d’una construcció geopolítica que, en contra del que molts pensen, quan es refereixen al concepte “noves tecnologies”, ve de lluny. Els signes distintius es remunten a la Il·lustració  i es formalitza a l’estela de les màquines intel·ligents activades durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta noció, diu Mattelart, s’obre pas a les referències acadèmiques, polítiques i econòmiques a partir del final de la dècada dels anys seixanta, però és als inicis del segle XXI, amb el que s’ha convingut anomenar “revolució de la informació” i amb l’aparició d’Internet que agafa ple sentit.

Aquest sociòleg, per altra banda, adverteix la manca de neutralitat d’aquest concepte en una societat postindustrial de tall neoliberal i globalitzada en què la seva forma ve determinada en el pla cultural, psicològic, social i econòmic justament per la influència de la tecnologia i, concretament de la informàtica i la comunicació.
Mattelart es mostra molt crític amb l’actual plantejament, fet des del poder, del concepte de societat de la informació que actua sota el fals mite emancipador que  beneficia a la majoria sota l’estela de  més democràcia, més prosperitat.
Aquesta construcció geopolítica, afirma, passa per una triple revolució: diplomàtica, militar i gerencial. Sota el concepte del soft power es passa de la diplomàcia dels canons a la diplomàcia de la xarxa per a reorientar el món des del punt de vista de la democràcia de mercat.  Des de l’àmbit gerencial, afirma,  la llibertat d’expressió comercial condiciona la llibertat d’expressió dels ciutadans.
La societat de la informació està tutelada doncs per la ideologia de mercat a l’empara de la reconstrucció neoliberal. Contra aquesta situació s’hi oposa la xarxa de la societat civil, no sense contradiccions, ateses les diferències d’interessos entre els distints moviments socials d’àmbit global.
Mattelart, a risc de ser titllat de tenòfob, advoca per reapropiar-se de les noves tecnologies i superar el concepte de societat de la informació atès el seu determinisme tecnomercantil.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada